JAKIGANISM สัญญา(รัก)แห่งความมืด

JAKIGANISM สัญญา(รัก)แห่งความมืด

นี่คือสัญญาแห่งความมืด นายต้องทำตามสัญญาด้วยนะ ชั้นไม่สนใจว่านายจะใช้วิธีไหน นี่เป็นสัญญานะ ไม่ต้องขอโทษกับสิ่งที่นายทำ นี่มันเป็นเรื่องปกติของสัญญาแห่งความมืด เรามาทำสัญญาให้เสร็จดีกว่า

โดจินโลลิ,โดจินพี่น้อง,โดจินชุดเมด


JAKIGANISM สัญญา(รัก)แห่งความมืด, , , ,